Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Đại học Thủy Lợi
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại 0438522201
Fax 0435633351
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)