Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu phố 2 thị trấn Mường Tè huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02313882866
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)