Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 187 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0435143702
Fax 0435123405
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)