Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản Lý Các Dự Án Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Ưu Tiên TP Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 54 Thái Phiên - Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại 05113562677
Fax 05113562678
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)