Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 186 trần phú
Điện thoại 05113562260
Fax 05113872213
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)