Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng quận Liên Chiểu
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 91 đường Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại 05113768024
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)