Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Giao thông Nông thôn Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ lô 38,39 đường An Dương Vương, Tp Đà Nẵng
Điện thoại 0905410810
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)