Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ đường 23/3, P. Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nônh
Điện thoại 05012246878
Fax 05016260203
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)