Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Hoa Thành
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xóm Hoa Thám - xã Hoa Thành - huyện Yên Thành
Điện thoại 0375979207
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)