Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA công trình huyện Hải Hà
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 106 phố Trần Khánh Dư,thị trấn Quảng Hà,huyện Hải Hà,tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333760668
Fax 0333760668
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)