Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Đầu tư và xây dựng huyện Phú Vang
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Thôn Hòa Đa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại (054)3859087
Fax (054)3986963
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)