Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Trung cấp nghề Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 51 đường 2/9 Phường Phú Bài - Thị xã Hương Thủy - TT Huế
Điện thoại 0543863298
Fax 0543863298
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)