Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433625327
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)