Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 704 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An
Điện thoại 0914901269
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)