Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 91 đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế
Điện thoại 0543822035
Fax 0543823984
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)