Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO SÔNG LAM NGHỆ AN‬‬‬
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu C, KCN Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại 0975728668
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)