Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 25, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế
Điện thoại 0543883833
Fax 0543883833
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)