Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ đường Nguyễn Văn Hoài, ấp Bàu Tre II, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838920583
Fax 0838921368
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)