Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Hoàng Su Phì
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng số 9,tổ 10 phường Minh Khai,thị xã Hà Giang,tỉnh Hà Giang
Điện thoại 02192240369
Fax 02193888162
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)