Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7 - thành phố Huế
Điện thoại 0543815900
Fax 0543815900
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)