Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế
Điện thoại 0543845672
Fax 0543826580
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)