Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 04, đường 30/4, khu phố 2, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại (02973)846555
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)