Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Trung cấp nghề số 23 Bộ Quốc phòng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 01 La Sơn Phu Tử, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543520075
Fax 0543962226
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)