Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 07 Đống Đa ,Huế ,Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543848513
Fax 043828804
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)