Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 322 NGuyễn Trãi thành phố Huế
Điện thoại 0543580590
Fax 0543580232
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)