Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Từ Dũ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (028)54042829 x336
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)