Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 1520 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103673333
Fax 02103743333
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)