Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài nguyên và Môi trường
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 102 Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ
Điện thoại 0423868726
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)