Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng trụ sở tài chính tỉnh hậu giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 405 Phường 5 - xã Vị Thanh - Hậu Giang
Điện thoại 071178538585
Fax 071178538585
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)