Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Hương Trà
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543758543
Fax 0543758543
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)