Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Đầu tư và Xây dựng huyện A Lưới
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543878814
Fax 0543878595
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)