Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Kế hoạch - Tài chính
Phân loại trực thuộc Bộ ban ngành
Địa chỉ 60 Trần Phú, Ba Đình
Điện thoại 02462739535
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)