Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục thú y Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 62 Nguyễn Chí Diễu, TP Huế
Điện thoại 0543522577
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)