Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 20 - Trần Nguyên Hãn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại 0422139206
Fax 0437171007
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)