Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Hưng yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 437-Đường Nguyễn Văn Linh-Phường Hiến Nam-Thành phố Hưng yên-Tỉnh Hưng yên
Điện thoại (0321)3552357
Fax (0321)3552357
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)