Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 13, đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
Điện thoại 02373711542
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)