Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 01 đường Ngô Quyền, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại 0583828636
Fax 0583822260
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)