Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 311/47 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 02363746226
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)