Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Y tế, Bộ Công An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0692320496
Fax 0439428478
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)