Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty dịch vụ viễn thông Hà Nội
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 811 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Điện thoại (04)36643724
Fax (04)36643730
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)