Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án lưới điện
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 3 An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại (04)22161022
Fax (04)37170971
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)