Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viễn thông Quảng Trị
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 20-Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà
Điện thoại 0533850559
Fax 0533857559
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)