Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty khai thác công trình thủy lợi bình thuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 127 Lê hồng phong - Phan thiết - Bình thuận
Điện thoại 0623827940
Fax 0623827940
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)