Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 88A, Đường Hùng Vương, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Điện thoại 0313855908
Fax 0313855908
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)