Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình quận 10
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 270 Nguyễn Tri Phương
Điện thoại 09503495034
Fax 5438593485
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)