Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA giao thông Phú Thọ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 1508 Đại lộ Hùng Vương,phường Gia Cẩm,TP Việt Trì,tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103846576
Fax 02103853574
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)