Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án phát triển CNTT và TT tại Tp. Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 15 Quang Trung
Điện thoại (0511) 3840689
Fax (0511) 3840859
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)