Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Thủy điện Trung Sơn
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ số 710B - Lạc Long Quân-Tây Hồ-Hà Nội
Điện thoại 0437100596
Fax 0437100597
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)