Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phong Điền
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Khu hành chính huyện Phong Điền, huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ
Điện thoại 02923933397
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)