Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Tin học Bưu điện
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 125 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Điện thoại (08)35282000
Fax (08)35282001
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)